SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Dịch vụ kế toán & thuế trọn gói

08/09/2020 1872 lượt xem

Dịch vụ Kế toán và Thuế giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả tất cả vấn đề kế toán và thuế, giúp chủ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu về thuế trong bối cảnh pháp luật không ngừng thay đổi, giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, tuân thủ pháp luật và an toàn khi quyết toán.

Bản mô tả công việc Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Nội dung của dịch vụ kế toán trọn gói

I. Nội dung công việc về thuế hàng tháng

 1. Thực hiện lập các Báo cáo về thuế GTGT;
 2. Thực hiện lập các Báo cáo về thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN;
 3. Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN;
 4. Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế nhà thầu cho các nhà thầu Bên A có thanh toán và có trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu (nếu có);
 5. Thực hiện Giải trình khi có yêu cầu từ cơ quan thuế; Thực hiện Giải trình quyết toán khi có thông báo quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
 6. Hướng dẫn xuất hoá đơn, tư vấn lập hợp đồng và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật;
 7. Chủ động tư vấn các giải pháp tối ưu số thuế và đúng theo quy định pháp luật về thuế; Tư vấn chính sách thuế các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện các hoạt động mua – bán hoặc giao dịch làm phát sinh số thuế;
 8. Cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, môi trường thuế, rủi ro thuế liên quan đến doanh nghiệp.

 

II. Nội dung công việc về kế toán hàng tháng

 1. Đăng ký chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp;
 2. Kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ Bên A cung cấp;
 3. Kiểm tra doanh thu – chi phí, tính toán lãi lỗ;
 4. Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ quy định;
 5. Ghi sổ kế toán cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh, thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán hàng tháng, khóa sổ;
 6. In sổ kế toán theo chế độ kế toán đã đăng ký, hoặc cung cấp file dữ liệu sổ kế toán bằng để lưu trữ; Trường hợp làm trên phần mềm của doanh nghiệp thì thực hiện backup dữ liệu an toàn ;
 7. Lập báo cáo công nợ theo đối tượng (Khách hàng và Nhà cung cấp của Bên A);
 8. Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng.
 9. Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu kê khai và báo cáo của doanh nghiệp; Tư vấn giải đáp các thắc mắc về luật kế toán, yêu cầu kế toán mà doanh nghiệp phải thực hiện;
 10. Tư vấn, hướng dẫn cho nhân viên Bên A kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ khi nhận hóa đơn chứng từ kế toán;
 11. Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo quy định của Thuế;

 

III. Lập quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm

 1. Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm, đối chiếu thuế phải nộp trước khi lên báo cáo năm;
 2. Lập và gởi Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp ;
 3. Lập và gởi Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (phần thuộc nghĩa vụ của đơn vị chi trả thu nhập);
 4. Lập và gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 5. Lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan thống kê;
 6. Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới (nếu có): Có đăng ký lại kỳ khai thuế, Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, đăng ký thay đổi về Lệ Phí môn bài, đăng ký sự thay đổi phương pháp kế toán….;
 7. Khóa sổ, chuẩn bị đầy đủ số dư cuối kỳ, chuyển số dư sang đầu kỳ năm mới.

 

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán và thuế trọn gói của ANZ

 

Tối đa lợi ích DN và đúng pháp luật

Chuyên gia về kế toán và thuế sẽ tư vấn các giải pháp có lợi nhất, đúng pháp luật, tạo sự an toàn cho chủ doanh nghiệp

 

Chuyển giao trách nhiệm

Trách nhiệm thực hiện các vấn đề chuyên môn được chuyển giao cho ANZ chịu trách nhiệm, chủ doanh nghiệp có thể tập trung 100% vào việc phát triển kinh doanh và xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh.

 

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Sử dụng dịch vụ kế toán và thuế của ANZ giúp tối ưu chi phí thuế hợp lý và tiết kiệm tối đa chi phí vận hành bộ máy kế toán và tuân thủ thuế, giảm thiểu thời gian thực hiện các nhiệm vụ hao tốn nhiều thời gian.

 

Chủ động xử lý phát sinh

Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, chủ động làm việc với cơ quan có thẩm quyền, chủ động thường xuyên thông báo và tư vấn cho doanh nghiệp những thay đổi liên quan đến chính sách thuế

 

Bình Luận
Rất vui khi nhận được đóng góp từ bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới!
(*)Họ tên:  
Điện thoại:
Email:
(*)Nội dung:  
Danh sách bình luận
ảnh đại diện

thành

rất tốt và chuyên nghiệp

9/9/2020 4:37:30 PM

© Copyright 2020. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn ANZ.
Lượt khách quan tâm: 263800
082 38 56789
Top